BG EN

„Изследване на мегалитните паметници в Сърнена Средна гора“

Научноизследователски проект по Наредба № 3 на МОН

 

Изследването представя новооткрити мегалитни паметници, намиращи се на територията на Сърнена Средна гора, документирани от екип на ИНИОУЗКИН по време на научноизследователския проект „Изследване на мегалитните паметници в Сърнена Средна гора“, финансиран по Наредба № 3 на МОН.

До момента тези мегалити не са описвани и не са публикувани. В началото на XIX в. Георги Бончев „по сведение“ споменава, че в този регион има долмен. През 2015 г. „Списание 8“ организира експедиция под ръководството на проф. Валерия Фол, която документира най-големия известен към момента долмен на територията на Балканите. С осъществяването на настоящия проект научният екип на УниБИТ е първият, документирал мегалитните паметници на Сърнена Средна гора, някои от които са непознати до сега видове. Това е голям успех не само за Университета, но и за науката, тъй като до 2015 г. се приемаше, че мегалитни паметници в България има само на територията на Странджа планина, Сакар планина и в Източните Родопи.

Мегалитите са световна проблематика, тъй като се срещат в целия свят и са обект на културен туризъм както в България, така и по света. В България се проведе Втората международна конференция „Мегалитни паметници и култови практики“ (12-15 октомври 2016 г.), където бяха представени новите паметници от територията на България. На този престижен международен форум, в който участваха водещи специалисти по мегалитизма от цял свят, бяха представени два доклада от теренните и теоретични изследвания на екипа на УниБИТ и изработената от интерактивна карта на мегалитите на територията на община Брезово.

На 18 ноември 2016 г. в общината в гр. Брезово бе открита изложба, представяща резултатите от работата по проекта „Изследване на мегалитните паметници в Сърнена Средна гора“. Същият ден бе изнесена и лекция от проф. дин Валерия Фол в училището в гр. Брезово. Снимки от откриването на изложбата и лекцията, могат да се видят тук.