BG EN

Научен съвет към ИНИОУЗКИН

Списък на членовете на Научния съвет

Катедра културно-историческо наследство

1. Проф. д.ик.н. Димитър Иванов – Председател на ОС на УниБИТ
2. Проф. д.и.н. Валерия Фол – Директор на ИКИН
3. Проф. д.ф.н. Сево Явашчев – Ръководител на катедра КИН в УниБИТ
4. Проф. д.и.н. Вера Бонева – Преподавател към катедра КИН в УниБИТ
5. Проф. д.и.н. Христо Матанов – Преподавател към катедра КИН в УниБИТ
6. Доц. д-р Жоржета Назърска – Зам. декан на ФБКН по НД към УниБИТ
7. Проф. д-р София Василева-Вълчева – Зам. Директор на ИКИН
8. Доц. д-р Свободна Вранчева – Преподавател към катедра КИН в УниБИТ
9. Доц. д-р. Венцислав Велев – Научен секретар на ИКИН
10. Проф. д.ик.н Стоян Денчев – Ректор на УниБИТ
11. Проф. д.т.н. Румен Николов – Ръководител на катедра Компютърни науки към УниБИТ
12. Проф. д-р Ирена Петева – Зам. Ректор по НИМД към УниБИТ
13. Доц. д-р Нели Костова – Зам. Декан на  ФБКН по УД към УниБИТ
14. Гл. ас. д-р Пламена Попова – Преподавател към Департамент по общообразовател- ни дисциплини  към УниБИТ
15. Д-р Соня Пенкова – Директор на НВИМ
15. Доц. д-р Иван Христов – Зам. директор на НИМ
16. Доц. д-р Людмил Вагалински – Директор на НАИМ
17. Д-р Тодор Чобанов – Съветник на мин. Трайчо Трайков