BG EN

Проф. Валерия Фол - член на Научния Съвет на Регионалното Бюро на ЮНЕСКО във Венеция за наука и култура

За повече информация вижте тук