BG EN

Х Национална научна конференция с международно участие

На 01.11.2012г. в сградата на Българска академия на науките, Големия салон, ще се проведе Х Национална научна конференция с международно участие по случай Деня на будителите, на тема „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК”.

 Oткриването на конференцията в 9.20-10.00ч. Тя е разделна на три секции: Книжовност и хуманизъм”, „Културно-историческо наследство и устойчиво развитие„Информационно общество и икономика на знанието”.

На 02.11.2012г. в Университет по библиотекознание и информационни технологии по традиция ще се проведе ежегодната студентска конференция,посветена на Деня на народните будители (01.11.).

На тазгодишното събитие студентите ще представят доклади и презентации, посветени на проведените през 2012г. летни практики и университет – гр. Малко Търново, с.Сухаче, с. Воден, с.Ломец, „Летен университет Странджа планина  и преноса на цивилизации Изток – Запад“. Застъпените теми ще са от различни области на историята и археологията, материалното и нематериално културно наследство.

В деня на конференцията ще се представят и посветените на практиките изложби. Очаква се сред готите на събитието да присъстват видни специалисти и министри.

Може да се запознаете с ПРОГРАМАТА ТУК.