BG EN

Изложба "Ненаписаната история на Странджа"

Във втория ден от  Х Национална научна конференция с международно участие по случай Деня на будителите, на тема „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК”, в Постерна секция за докторанти и студенти, секция II "Културно-историческо наследство и устойчиво развитие", бе открита изложба на тема "Ненаписаната история на Странджа".  Студентите, взели участие в конференцията представиха доклади и презентации, разработени вследствие проведените през 2012г. Летни практики и българо-турския летен университет  "Странджа планина и преноса на цивилизации Изток-Запад" Темите на изнесените доклади са от различни области на историята и археологията, материалното и нематериално културно наследство.

Снимки от изложбата и конференицията можете да разгледате тук.

Табло 1

Табло 2

Табло 3

Табло 4

Табло 5