BG EN
XI Национална научна конференция с международно участие "Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век" 
 
През втория ден от  ХI Национална научна конференция с международно участие по случай Деня на будителите, на тема „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК” организирана от УниБИТ, в секция II "Културно-историческо наследство и устойчиво развитие" в сесията за докторанти и студенти, бе представена изложба посветена на проведените летни студентски практики и летен университет през 2013 година.  
Студентите, участвали в летните практики и българо-турския летен университет  "Странджа планина и преноса на цивилизации Изток-Запад" през 2013г. , взеха участие в конференцията, като представиха доклади и презентации, разработени вследствие от проведените теренни обходи и проучвания. Темите  на  студентски разработки обхващаха различни области на историята и археологията, материалното и нематериално културно наследство.
 
 
Снимки от конференцията
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изложбени табла "Студентски теренни археологически проучвания в Археологически резерват "Тракийски и Античен град Кабиле" - юли 2013 г.