BG EN

Създаване

Институтът за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (ИНИОУЗКИН) – съкратена форма Институт за културно-историческо наследство (ИКИН) е създаден с Решение на Министерски съвет, Постановление № 255 от 01. 11. 2010 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 88, от 09. 11. 2010 г.