BG EN

Научноизследователска дейност, теренни обходи и археологически разкопки в област Ямбол. Археологически обект Малкото кале, с. Воден, общ. Болярово

Период на провеждане: 15 – 22 юли

 

Института за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство“ към УниБИТсъвместно с Регионален исторически музей – Ямбол с ръководител на археологическите проучвания докторант Стефан Бакърджиев - директор на РИМ-Ямболорганизират лятна студентска практика на археологически обект Малкото Кале, с. Воден, общ. Болярово.

Обект на проучванията по време на студентска практика е средновековната крепост „Малкото кале“, намираща се в географски регион Тракия. Крепостта – резиденция на местен феодал е заемала важно стратегическо място през различни исторически епохи заради близкото си разположение до основния път Бизантион/Константинопол/Истанбул – Адрианопол/Одрин/Едирне – Филипополис/Пловдив – Сердика/София, свързващ Европа с Мала Азия (т. нар. Диаговален път, едно от основните трасета на „Пътя на коприната“).

Всички желаещи да вземат участие в лятната студентска практика да изпратят своите CV– та и мотивационни писма на следния е-майл: Institute.CHH@gmail.com, като в заглавието на писмото посочат за коя лятна практика кандидатстват. Крайният срок за изпращане на документите е 31.01.2014 година.

 

Научноизследователска експедиция за документиране на културно-историческото наследство и туристическия потенциал на с. Емона, обл. Бургас
Р-л на проект: доц. д-р Бонка Хинкова
Р-л на терен: д-р Нина Дебрюне


Период на теренната работа: 23-30.06.2014 г.Приоритетни области на теренните изследвания са материалното и нематериалното наследство и туристическият потенциал на с. Емона. Тематиката на научните изследвания е насочена към социалната история и нематериалното наследство на селото и обследване на възможностите за развитие на туризма в региона.
Изследваният район се намира в северозападната част на нос Емине на Черно море, в последните масиви на Стара планина. Нос Емине е крайната точка от международния туристически маршрут Е-3, свързващ Атлантическия окен и Черно море. Българската част от маршрута Е-3, е по-популярна като връх Ком - нос Емине. Първите исторически сведения за селище на това място са от VII в. През VIII-XIV в. пристанището на Емона е отбелязано на морски карти, а носът се среща на много карти от по-късния период до XVII в. Районът около средновековния град Емона е бил силно развит. На югоизток , на около километър и половина от селото се намира и църквата "Свети Никола" (културна ценност, днес почти разрушена). В близост до носа, при строежа на съвременния фар са открити останки от Старата крепост (Палеокастро) или античното "Аристеум". През различните периоди районът е заселяван от понтийски гърци, тракийски, македонски и малоазийски българи и се явява кръстопът на култури.

Подходящ за студенти, магистри и докторанти в сферата на културното наследство (социална история, етнография, нематериално културно наследство) и туризъм. 

За записване, колеги, моля изпратете три имена, специалност, курс, име на практика и защо ви интересува на N.Debruyne@unibit.bg

 

Научноизследователска експедиция за документиране на културно-историческото наследство в радиус от 10 км от с. Сухаче, общ. Червен бряг, обл. Плевенска
Р-л на проект: проф. д.ик.н. Димитър Иванов
Р-л на терен: гл. ас. д-р Венета Ханджийска

 
Период на теренната работа: 10 дни в периода 20.09.-5.10.2014 г.
 

Приоритетни области на теренните изследвания са материалното културно наследство. Тематиката на научните изследвания е насочена към: идентификация на недвижими културни ценности (чрез теренни археологически обходи) и нематериалното наследство; документиране на актуалното състояние на изследваните обекти и набелязване на проблематика за бъдещи изследвания.
В региона от години се извършват археологически, краедевски и други проучвания, благодарение на които са открити, частично изследвани и документирани различни материални културни ценности. Сред изследваните обекти е антична вила рустика от втората половина на III и IV в. в м. Селището между селата Сухаче и Габаре. В с. Лепица е открит праисторически обект – обсерватория. На територията на с. Чомаковци е съществувало римско укрепление и пристанище на р. Искър. През него и през с. Горник е минавал римският път от Сердика до Ескус. В с. Габаре има две калета, в които са открити много запазени керамични съдове, метални предмети и надгробни плочи. Там е и началото на реката Марла-Бриша, за която се смята, че има значeние за развитието на културните общности в района и при устието на която се намира светилище на траките.

Подходящ за студенти, магистри и докторанти в сферата на културното наследство (археология).

За инфо: Nina Debruyne и заявка чрез имейл на N.Debruyne@unibit.bg (моля изпратете три имена, специалност и година)