BG EN

Летни практики 2013 г.

снимка: доц.И. Христов

ЛЯТНА СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА
„Теренни проучвания на тракийско светилище на връх Кози грамади - паметник на културата от национално значение в землището на с. Старосел, общ. Хисаря”
01-15 август 2013 г. Тракийско светилище на връх Кози грамади
УниБИТ съвместно с Национален исторически музей (НИМ)
 Ръководител на археологическите проучвания: доц. д-р Иван Христов – зам.директор на НИМ

Обект на изследване по време на Лятната студентска практика е светилище на връх Кози грамади. Светилището е разположено в Средна гора, близо до град Хисар и село Старосел. Площта му е 61 хектара и е обявено за групов античен паметник от национално значение. Районът, в който е разположено, е част от  религиозно-политическата територия на траките. Сред разктите досега обекти са: тракийски храмове, гробници и светилища, царска резиденция под връх Кози грамади, емпорион до с. Кръстевич и др. Свещената територия е в процес на изследвания от 2005 г. досега. По темата са публикувани редица статии и монографии.

 

ЛЯТНА СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА
“Научноизследователска дейност, теренни обходи и археологически разкопки в област Ямбол”
16-31 юли 2013 г. археологически обект Малкото кале, с. Воден, общ. Болярово
УниБИТ съвместно с Регионален исторически музей – Ямбол
Ръководител на археологическите проучвания: Стефан Бакърджиев директор на РИМ-Ямбол

Обект на изследване по време на Лятната студентска практика е средновековната крепост „Малкото кале“. Крепостта се намира в географски регион Тракия и има важно стратегическо значение, тъй като е на „Пътя на коприната“ . 

 

    ЛЯТНА СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА
    „Научноизследователска работа с теренни обходи в района на град Малко Търново“
    01-15 юли 2013 г. гр. Малко Търново и региона, обл. Бургас
    УниБИТ съвместно с Исторически музей – Малко Търново
Ръководител на проучванията: Ивелина Иванова директор на ИМ- Малко Търново

 

 

ЛЯТНА СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА
“Студентски теренни археологически проучвания в АР „Тракийски и античен град Кабиле“
01-15 юли 2013 г. археологически обект „Некропол“, гр. Ямбол
УниБИТ съвместно с Регионален исторически музей – Ямбол
Ръководител на археологическите проучвания: Стефан Бакърджиев директор на РИМ-Ямбол

Студентската практика ще се проведе на обект „Некропола“ в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“. Западният некропол на античния град Кабиле е разположен на 0,5 км. северозападно от западната тракийска порта на града, по ниските части на северния склон на Зайчи връх. Некрополът вероятно тангира пътя, който идва от Севтополис и се движи по десния бряг на р. Тонзос (дн. Тунджа). Поддетите през годините разкопки и проучвания в региона на НАР „Кабиле“ са подходяща среда за провеждане на теренни проучвания и обучение на студенти. Студентите от УниБИТ ще работят на обекта съвместно със специалисти от РИМ Ямбол.