BG EN

„Археологически разкопки на Римска вила с. Сухаче, общ. Червен бряг“

В м. Селището, разположено на на 4 км. западно от с. Сухаче, е документирана антична вила от римската епоха. Основание за това дават откритите тук преди години археологически материали – римска военна диплома от 265 г., оброчни плочи, монети и фрагментирана строителна и битова керамика.
Тази година в периода от 01 до 15. 07.2012 г. студенти от Изследователски клуб към Института за културно-историческо наследство към УниБИТ, под ръководството на Соня Лазарова от ВИМ Плевен и доц. д-р Борис Борисов секретар към Института, проведоха спасителни разкопки на римска вила с дължина около 16 метра, с абсида и ориентация изток-запад. Намерените там монети датират използването на сградата по времето на синовете на Константин Велики – Крисп и Константин II. Вилата разполага с хипокауст (отоплителна система) и водопровод, което я характеризира като сграда на по-заможни жители. Лятната практика е финансирана от фондация „Арете-Фол“.
Работата на студентите се състоеше в почистване на зидове, измерване и заснемане на различните помещения на сградата. Студентите се запознаха с важността от полеви дневник и начина му за водене. Освен с работа си на терен, те взеха дейно участие в почистването, описването и фото заснемането на откритите керамични фрагменти и други артефакти. Процесът на работа бе придружен с курс лекции от Соня Лазарова ръководител на археологическите разкопки, обвързани с конкретната среда и тематичната насоченост на лятната практика.

Важна информация:

ГАЛЕРИЯ