BG EN

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

на тема

Представяне на два мултимедийни продукта:

„Свещеното пространство в Странджа“

и „Одриското царство“

Уважаеми  колеги,

Институтът за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (ИНИОУЗКИН) и ЮНЕСКО междуфакултетска катедра „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) имат удоволствието да Ви поканят да участвате в семинар на тема Представяне на два мултимедийни продукта: „Свещеното пространство в Странджа“ и „Одриското царство“. Двата продукта са част от разработките на докторант Олег Константинов по дисертационната тема „Разработване и внедряване на мултимедийно съдържание за електронни  хранилища и електронно обучение“.

Семинарът ще се проведе на 20 февруари 2014 г. от 15 ч. в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), зала 207. За допълнителна информация – докторант Олег Константинов, тел. 0894480790, e-mail: o.konstantinov@unibit.bg