BG EN

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

на тема

Българската традиционна култура като информационен ресурс за магиката в Антична Югоизточна Европа

Уважаеми  колеги,

Институтът за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (ИНИОУЗКИН) към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) имат удоволствието да Ви поканят да участвате в семинар на тема Българската традиционна култура като информационен ресурс за магиката в Антична Югоизточна Европа.  Семинарът е представяне пред специалисти и студенти на едноименната докторска теза на Георги Мишев преди обсъждането й в ИНИОУЗКИН и Научен съвет.

Семинарът ще се проведе на 28 февруари (петък) 2014 г. от 14 ч. в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), зала 207.

За допълнителна информация – технически асистент Ливия Нинова в ИНИОУЗКИН, тел. 0893744109, e-mail: ljn_@abv.bg