BG EN

Обучителен семинар на ЮНЕСКО

Обучителен семинар на тема „Ролята на младежта за опазване на нематериалното културно наследство. Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в държавите от Югоизточна Европа”.

На 24 – 25 септември 2012 г. от 09:30ч. в Зала 7 на НДК, гр. София, при огромен интерес ще се проведе обучителен семинар на тема „Ролята на младежта за опазване на нематериалното културно наследство. Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в държавите от Югоизточна Европа.“ Целта е да бъдат показани добри практики в областта на идентификацията и регистрите на НКН, да се активизира ангажираността на обществеността и  ролята на младежта в опазването на НКН.

На семинара ще присъстват видни специалисти в областта на нематериалното културно наследство от страната и чужбина. Студентите от Студентски научно-изследвателски клуб към Институт за културно-историческо наследство към Университета по библиотекознание и информационни технологии ще имат изключителната възможност да станат част от работната атмосфера в двата дни на провеждане.


Като бъдещи специалисти по Културно-историческо наследство и Национална сигурност, студентите от УниБИТ ще могат да почерпят опит от известни и доказани учени и специалисти в областта на културно-историческото наследство, които ще запознаят публиката с основни методи, технологии и решения за опазването и съхранението на НКН, под формата на интересни доклади и изследвания.

 

Програмата на работния семинар може да видите тук.